Studievereniging ConcepT is de studievereniging van de opleiding Civiele Techniek aan de Universiteit Twente en behartigt de belangen van civieltechnisch georiënteerde studenten en medewerkers. Tevens organiseert zij vele activiteiten ter ontspanning en verbreding van kennis.


Nieuws

Symposium 'High Tech Civil Engineering'

Woensdag 16 maart zal het symposium  “High Tech Civil Engineering - Nieuwe tools voor de Ingenieur"  plaats vinden. De civiel ingenieur ...


Horst open tot 18:00 in de vakantie

In verband met een roostervrije week is de Horst in week 9 (29-2 t/m 4-3) open tot 18:00 in plaats van 20:00. De afstudeerborrels zijn ...

Onderwijsmededelingen

Docent van het jaar verkiezing

Docent van het jaar verkiezing

  • 0 reacties
  • Onderwijsmededelingen

Ieder jaar wordt een docent van Civiele Techniek gekozen als docent van het jaar. ...


Besluit Examencommissie over niet gehaalde modules

  • 0 reacties
  • Onderwijsmededelingen

De examencommissie heeft naar aanleiding van de vele verzoeken voor extra herkansingen en/of mogelijkheden om onderdelen langer te laten ...


Module 11 en aanmelding BSc-eindopdracht

  • 0 reacties
  • Onderwijsmededelingen

Vanuit de opleiding is er de volgende mededeling gekomen: Via deze link vind je een tijdschema rondom de BSc-eindopdracht. Je ziet in het ...