Studievereniging ConcepT is de studievereniging van de opleiding Civiele Techniek aan de Universiteit Twente en behartigt de belangen van civieltechnisch georiënteerde studenten en medewerkers. Tevens organiseert zij vele activiteiten ter ontspanning en verbreding van kennis.

Info study tour meeting

The presentation and handout presented to you at the study tour meeting are now downloadable here at the ConcepT site. Remember that the ...


ConcepT Business Course (CBC)

Aan het einde van dit jaar zal er weer een ConcepT Business Course (CBC) plaatsvinden, en wel op 7, 8 en 9 december. Tijdens deze driedaagse ...


Datum Bula

Zoals jullie gemerkt hebben is de BuLa afgelopen jaar niet doorgegaan. Om te voorkomen dat er dit jaar weer een tentamen wordt ...

Masterstudenten gezocht voor MOM!

  • Onderwijsmededelingen

Op 15 oktober organiseert ConcepT voor Bachelorstudenten de Master Oriëntatiemarkt. Deze markt is bedoeld om Bachelorstudenten kennis te ...


Boekenverkoop Q1 geopend

  • Onderwijsmededelingen

Het is weer mogelijk om je boeken voor het eerste kwartiel te bestellen! Ga hiervoor naar ConcepT.itdepartment.nl en volg de stappen op de ...


Wijziging Mastervakken vekeer en bouwen

  • Onderwijsmededelingen

De vakken Transport Policy and Planning en Process Management worden vanaf het collegejaar 2015/2016 samengevoegd tot het nieuwe vak Planning ...