Waterbouwdag

Thema Waterbouwdag 2023: De waterbouwer van de toekomst
De waterbouwer van de toekomst vindt vele uitdagingen op zijn pad: de vervanging en renovatie opgave, de regelgeving met betrekking tot stikstof en de Kaderrichtlijn Water (KRW), duurzaamheidsambities en de gevolgen van de klimaatveranderingen en een stijgende zeespiegel. Ook werkt de waterbouwer van de toekomst steeds vaker mee aan offshore renewables. Dit vraagt om flexibele en kundige mensen die meebewegen met de ontwikkelingen en trends. Experts die met een open en creatieve blik, samen met anderen, op zoek gaan naar oplossingen.

Op deze Waterbouwdag gaan we aan de hand van inspirerende lezingen hierover in gesprek. Hoe ziet de waterbouwsector eruit over 10 of 20 jaar? Welke uitdagingen en kansen liggen er? Hoe trekken we meer Young Professionals aan? Welke kennis en kunde is hiervoor nodig om de vervanging en renovatie opgave te realiseren en klimaatdoelstellingen te behalen? Hoe kunnen we de samenwerking tussen de verschillende partijen versterken?

We bieden weer een sterk inhoudelijk en verrassend programma met diverse thema's zoals: het 'Vervanging en Renovatieprogramma in de constructieve waterbouw', 'Offshore renewables', 'Hoogwaterbescherming' en 'Over de grenzen van de waterbouwer'.

De waterbouwsector draagt bij aan innovatieve oplossingen om de veiligheid, welvaart en duurzaamheid van Nederland te behouden. Het is daarom niet alleen een belangrijke sector, maar het is en blijft ook een uitdagende en fantastische sector om in te mogen werken. Er liggen vele uitdagingen en kansen om de sector verder te ontwikkelen en te innoveren. Met de juiste competenties en kennis, kan de waterbouwer van de toekomst een belangrijke rol spelen in het vinden van oplossingen voor de water gerelateerde uitdagingen, waar we nu en in de toekomst mee te maken hebben. 

Expo
Er is natuurlijk ook weer een inspirerende expo; dit jaar met nog meer mogelijkheden. ​Belangstelling om (wederom) met een stand op de expo van de Waterbouwdag te staan? Bekijk hier de informatie.

Registratie
Om te registreren met de vroegboekkorting moet je voor 9 september aanmelden via deze link.