TMC

Bouw & infrastructuur

De bouwsector behoort tot de grootste economische sectoren. Projecten worden groter, risicovoller en ingewikkelder. Budgetten staan wereldwijd onder druk. Dit beperkt de beschikbare middelen. Projecten op tijd, binnen het budget en op efficiëntere wijze afkrijgen, hebben vandaag de dag dus prioriteit. Vooraanstaande bedrijven moeten geavanceerde bouwmaterialen en constructiemethoden gebruiken, ter plekke een betere ‘lean’-werkwijze implementeren en slimme technologieën toepassen, terwijl ze innovatie afwegen tegen veiligheid en risico's.

Energie & duurzaamheid

Wereldwijd veranderen de energievoorraden. Door de druk op het milieu en vanuit de samenleving neemt de behoefte om fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame energiebronnen toe. Organisaties staan voor uitdagingen en grijpen kansen om de energie-industrie te innoveren en duurzamere productie-, proces-, en distributiemethoden voor energie te vinden.

Maritiem & offshore

Met een brede reeks activiteiten, van scheepsbouw tot visserij en van mondiaal transport tot offshore-energieproductie, speelt de maritieme en offshore-industrie een belangrijke rol in de wereldeconomie. Duurzaamheid en prestatieverbeteringen zijn belangrijke onderwerpen. Terwijl constructies groter en ingewikkelder worden, worden functionele eisen hoger en wordt emissiewetgeving strikter. Om de voedselvoorziening en het milieu op aarde veiliger, schoner, groener en efficiënter te maken is technologie noodzakelijk.

Rail & transport

De rail- en transportindustrie is voor de economie van veel landen van groot belang. De industrie bestaat vooral uit vrachtvervoer en een passagiersdienst. Belangrijke ontwikkelingen zoals verbonden mobiliteit en duurzaam transport gaan gepaard met uitdagingen en kansen voor deze industrie. Zoals in elke andere sector vragen milieuproblemen om emissievrije uitstoot en energie-efficiënte en kosteffectieve alternatieven. Innovatie van technologie en passagiersdiensten is daarom essentieel.