[NL] Mini-symposium Waterstof

Met de Parijs akkoorden in het achterhoofd stappen we ook in Nederland van fossiele brandstoffen over op hernieuwbare alternatieven. Ook de opslag van energie is een vraagstuk zonder voor de hand liggend antwoord. Eén van de mogelijkheden die vaak genoemd wordt is Waterstof, als energiedrager en als brandstof.

Wat zijn de grootste kansen voor de waterstofeconomie? In de gebouwde omgeving of als brandstof voor onze mobiliteit. Met welke technologie en of routes gaan we waterstof produceren en hoe kunnen we het beste toepassen? Welke middelen kunnen we gebruiken voor opslag en distributie? Met de kennis van nu; hoe ziet het kosten plaatje ‘well to wheel’ voor waterstof toepassingen er nu uit en hoe verhoud zich dit tot de nu toegepaste energiedragers als olie, gas en of elektriciteit? Is er een toekomst voor de waterstof aangedreven auto? Hoe wordt vormgegeven aan de waterstofeconomie in de gebouwde omgeving? Met name op het gebied van veiligheid en acceptatie bij eindgebruikers.

Op deze vragen en meer zullen we ingaan tijdens het minisymposium Waterstof. Hiervoor zullen sprekers uit industrie, overheid en onderzoeksinstellingen gevraagd worden een overzicht te geven van de huidige stand van zaken. Met op het einde een paneldiscussie en voldoende tijd voor vragen.

Programma
18.30 uur Ontvangst met koffie en thee
19.00 uur Presentatie door David Fernandez Rivas, Assistant Professor University of Twente (MCS-Group)
19.30 uur Presentatie door Jan Veijer, Business Developer New Energy at Gasunie
20.00 uur Presentatie door Ton van Wingerden, Principal Consultant, Asset Integrity Management DNV GL Netherlands B.V.
20.30 uur Vragen en discussie 
21.00 uur Afsluiting met een drankje  

Kosten
KIVI leden                    € 10,00
Studenten                      €  5,00

Overigen                       € 15,00

Voor studenten die KIVI lid zijn is de toegang gratis.

Aanmelden: via de KIVI-website