Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam

[NL] Afstudeeropdracht toepassing EMVI

This is a vacancy for the a graduation assignment in the application of EMVI in the municipality of Amsterdam. Currently this vacancy is only available in Dutch.

Achtergrond – EMVI onderzoek 2015
De gemeente Amsterdam past bij haar aanbestedingen regelmatig gunningscriteria toe om een opdrachtnemer te kunnen selecteren op kwaliteit en niet alleen op prijs. Over de aanbestedingen van 2015 is een onderzoek uitgevoerd waarin is gekeken naar het onderscheidend vermogen van de kwaliteitscomponent in de gunning. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek was dat de winnaar van de aanbesteding in de meeste gevallen het hoogst scoort op kwaliteit én de laagste prijs aanbied. Dit onderzoek zal ook herhaald worden voor de aanbestedingen van 2016. De meerwaarde hiervan is dat de afdeling inkoop inzicht krijgt in het effect van de toegepaste prijs-kwaliteitsverhouding. Er zit hier echter nog een belangrijke vervolgvraag aan vast.

Vervolg onderzoek - afstudeeropdracht
Amsterdam wil graag weten of de aangeboden meerwaarde wordt verwerkt in het contract en meegenomen in de uitvoering/contractbeheersing of dat de EMVI-plannen zoals vaak gesuggereerd ‘in de kast belanden’. Wordt het inderdaad onderdeel van de eisen na opdrachtverlening dan is de vraag of de gunningscriteria in de uitvoering inderdaad de meerwaarde opleveren zoals in de inkoopstrategie werd beoogt?

Door dit onderzoek uit te voeren kan de organisatie leren en verbeteren op het gebied van aanbesteden en contractmanagement. En niet alleen de gemeente Amsterdam, bovenstaande vragen zijn sectorbreed, opdrachtgevers en opdrachtnemers zullen zeer geïnteresseerd zijn in de uitkomsten om zo samen verder te kunnen ontwikkelen.

10- wegenprogramma
Dit onderzoek sluit aan bij vrijwel alle onderdelen van het 10-wegen programma: innovatief aanbesteden en professioneel opdrachtgeverschap. Met name op het onderdeel gebruik EMVI maar resulteert ook op slimmer uitvragen, contractmanagement verbeteren, delen en leren van ervaringen en prestatiemeten 

Interesse?
Interesse? Neem contact op met Lisa de Rooij:
Tel: 06-12595762
E-mail: lisa.de.rooij@amsterdam.nl