Vitens

Vitens is the largest drinking water company in The Netherlands. We deliver 24/7 top quality drinking water to more than 5.7 million people and companies in The Netherlands.

Every year, Vitens produces and delivers about 350 million m³ drinking water. Together with more than 1400 employees, we extract and purify water at almost 100 production plants. We distribute this to our customers through 50.000 kilometers of water mains. As a drinking water company, we are at the center of society. Vitens depends and anticipates on developments in society, such as the drinking water demand, digitalization, the energy transition, economic growth and climate change.

Challenges

These developments in society cause several challenges. One of our main challenges is the availability of groundwater; our drinking water source. The recent hot and dry summers, caused by climate change, have led to extended periods of drought. The availability of groundwater cannot be taken for granted anymore. At the same time, an increasing drinking water demand forces us to extract even more groundwater. Not only the quantity, but also the quality is important. The groundwater quality is influenced by e.g.  increasing anthropogenic substances. Therefore, we must carefully manage and protect our groundwater extraction areas.

Because our activities also affect the environment of these areas, we always have to take all activities below and above the ground into account and invest in our relationships with stakeholders.

Another development in society is digitalization; a rapid process that offers many possibilities to optimize our reliability, resilience, supply of information and service to customers. Vitens sees opportunities for real-time monitoring of drinking water production and distribution. With data, we can improve our reaction to changes in water quality and quantity and use this in order to communicate transparently and proactively.

Furthermore, we cannot ignore national and international challenges, such as the energy transition, circular economy and sustainability. Therefore, we invest in the knowledge and resources that are necessary to render our drinking water supply sustainable.

Opportunities

Are you ready to tackle these challenges? We offer a broad range of internships, starters' functions and a traineeship. Vitens stimulates a good work-life-balance, gives plenty of opportunities for personal development and offers the opportunity to be part of international projects in developing countries. Read more at werkenbijvitens.nl and apply now!

 

 

Dutch Translation Below:

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Wij leveren 24/7 drinkwater van de hoogste kwaliteit aan meer dan 5,7 miljoen mensen en bedrijven in 5 provincies.

Ieder jaar produceert en levert Vitens ongeveer 350 miljoen m³ drinkwater. Samen met meer dan 1400 werknemers onttrekken en zuiveren we water op ongeveer 100 productielocaties. Dit leveren wij aan de klant via meer dan 50.000 kilometer aan leidingen. Als drinkwaterbedrijf staan we midden in de maatschappij. Vitens is dan ook afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen en moet anticiperen op zaken als de drinkwater-behoefte, digitalisering, economische groei, de energietransitie, klimaatverandering.

Uitdagingen

Deze maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot verschillende uitdagingen. Eén van onze grootste uitdagingen is de beschikbaarheid van voldoende grondwater: onze bron voor drinkwater. De recente hete en droge zomers, veroorzaakt door klimaatverandering, hebben geleid tot langere periodes van droogte. De beschikbaarheid van grondwater is daardoor niet meer vanzelfsprekend. Tegelijkertijd dwingt een toenemende vraag naar drinkwater ons om juist meer grondwater te onttrekken. Niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit is belangrijk. De grondwaterkwaliteit wordt beïnvloed door onder andere toenemende antropogene stoffen. Daarom is het van belang dat we onze waterwingebieden zorgvuldig beheren en beschermen.

Onze activiteiten hebben ook effect op de omgeving van waterwingebieden. Daarom moeten we zowel onder- als bovengrondse activiteiten in acht nemen en investeren in relaties met onze stakeholders.

Een andere ontwikkeling in de maatschappij is digitalisering; een snel proces dat veel mogelijkheden biedt om onze betrouwbaarheid, veerkracht, informatie-voorziening en service aan klanten te optimaliseren. Vitens ziet ook mogelijkheden voor het real-time monitoren van de drinkwaterproductie en -distributie. Met data kunnen we onze reactie op veranderingen in drinkwaterkwaliteit en druk in de leidingen verbeteren en dit gebruiken om transparant en proactief te communiceren.

Verder kunnen we nationale en internationale uitdagingen zoals de energietransitie, de vraag naar een circulaire economie en duurzaamheid niet negeren. Daarom investeren we in de kennis en middelen die nodig zijn om onze drinkwatervoorziening te verduurzamen.

Mogelijkheden

Ben jij klaar om deze uitdagingen aan te gaan? We bieden een breed scala aan stages, startersfuncties en een traineeship. Vitens stimuleert een goede werk-privé balans, biedt veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en geeft je de kans om mee te werken aan internationale projecten in ontwikkelingslanden. Lees meer op www.werkenbijvitens.nl en solliciteer nu!